Opravdové měřítko tvého bohatství je

Opravdové měřítko tvého bohatství je to, jak by si tě ostatní cenili, kdybys ztratil všechny své peníze.

Bohatství je projevem hojnosti božství, tedy vyjádření dostatku v jakékoliv formě, nejen penězi. Bohatý je člověk, má-li skutečné přátele, na které je spolehnutí. Bohatý je člověk, umí-li obohacovat a vylepšovat život druhých. Bohatý je člověk, který obohacuje sám sebe ve formě nových zážitků.

Lidé, kteří měří bohatství pouze penězi, jsou ve skutečnosti chudí, protože peníze samotné často bez užitku jen hromadí a „syslí“, nedělají radost ostatním. Měřme bohatství podle štědrosti a rozdávání radosti dalším lidem. I prostřednictvím peněz se dá rozdávat radost nebo smutek.