Buď s těmi, kteří tě milují bezpodmínečně

Buď s těmi, kteří tě milují bezpodmínečně… ne s těmi, kteří tě milují pouze, když se jim to hodí.

Lidé, kteří nás mají rádi jenom tehdy, když splníme nějaké jejich představy, nejsou hodni toho, aby se vyskytovali v našem životě.

Pokud nás totiž někdo neumí přijímat bez podmínek, pak nás nemá skutečně upřímně rád. Možná máme pocit, že si lásku musíme něčím konkrétním zasloužit, někým být a chovat se očekávaným způsobem, abychom byli přijati. Můžeme si ale najít partnera, který nepoužívá ultimáta a požadavky, aby dosáhl svého prospěchu, a umí nás přijmout bez vlastních očekávání jako sice nedokonalou, ale úžasnou lidskou bytost.