Nejúžasnější lidé jsou ti, kteří poznali

Nejúžasnější lidé jsou ti, kteří poznali porážku, poznali utrpení, těžkosti i ztrátu, a nalezli cestu z hlubin. Tyto osoby mají schopnost uznání, citlivost, a porozumění života, které je naplňuje úctou, soucitem a hlubokou láskou. Krásným se člověk stává v průběhu života.