Zasloužíme si být šťastní. Nedovolme nikomu, aby nás na to nechal zapomenout

Zasloužíme si být šťastní. Nedovolme nikomu, aby nás na to nechal zapomenout.

Nemějme pocit, že bychom někdy ve vztahu měli trochu trpět nebo si něco odříkat. To není jeho smyslem. Nejde o to se před druhým plazit
a nechat na sebe „kydat hnůj“.

My sami určíme svým přístupem, jak se k nám druzí mají chovat. My sami definujeme hranice, kam až druzí mohou zajít. Ale pokud si neurčíme vůbec žádné vlastní hranice, může se stát, že se dříve či později staneme pro někoho jen rohožkou,
o kterou si bude pravidelně otírat boty.

Nikdy se nenechme druhým ponižovat. Jsme plnohodnotným a rovnocenným partnerem, a jestli nás někdo shazuje a nerespektuje, tak nemá absolutně žádné právo být součástí našeho života.