I když někteří lidé nevědí, co je

I když někteří lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě. Konfucius

Je pro nás těžké tuto myšlenku přijmout, protože si hned vzpomeneme na člověka, o kterém jsme přesvědčeni, že v sobě žádné dobro nemá.

Lidé se ale nedají tak jednoduše rozdělit na dobré a špatné. Jsme to my, kdo dává nálepky a posuzuje na základě vlastního pohledu. Lidi je tak jednoduché soudit, přestože je neznáme a nevíme, co se za jejich počínáním skrývá. Každý člověk přijde na tento svět jako čistá lidská bytost, je tedy dobrý a má v sobě dobro, až výchovou a převzetím určitých vzorců chování může sejít z cesty. To ale také znamená, že se na ni může opět vrátit.