Jedna věc je, co říkáme, a jiná je, co druzí slyší

Jedna věc je, co říkáme, a jiná je, co druzí slyší.

Písmena, slova, věty. Mluvení je ten nejjednodušší způsob, jak něco někomu sdělit, vysvětlit či popsat. Máme pocit, že každé slovo je jasným vyjádřením a dokáže popsat určitou situaci. Jenže to je omyl.

Každý člověk si totiž to, co řekneme, vykládá svým vlastním způsobem. A mnoho věcí v životě je obtížné popsat jen slovy.

Berme v potaz, že si druzí mohou naše slova vyložit úplně jinak, než jak jsme původně zamýšleli.

Neberme si tedy osobně, když na naše slova reagují úplně jinak, než jsme očekávali. Zkusme být empatičtí a rozpoznat, kdy mohou naše slova mít opačný efekt. Vždycky můžeme něco ještě dodat, aby nedošlo ke zbytečným domněnkám.