Moudrost spočívá v konání

Moudrost spočívá v konání, nikoliv v získaných znalostech.

Někteří lidé si myslí, že jsou velmi moudří, ale ve skutečnosti mají na mysli spíše sečtělost. Přečetli stohy knih, umí diskutovat nebo rychle vyluštit křížovky a znají většinu odpovědí ve znalostních pořadech v televizi.

Život není o hromadění znalostí, ale o zkoušení a aplikování nových věcí v praxi. K čemu nám je, že si přečteme šedesát knih na určité téma, když pak jen sedíme doma bez toho, abychom ty znalosti využili? Ve skutečnosti má lepší startovací pozici člověk, který se bez velkých znalostí do něčeho pustí, protože mnoho dovedností se naučí tím, že danou věc opakovaně zkouší. Přestaňme pouze hromadit vědomosti a více konejme.