Rodina není vždycky jen původ

Rodina není vždycky jen původ. Jsou to lidé ve vašem životě, kteří vás chtějí i ve svých životech. Jsou to ti, kteří vás akceptují takové, jací jste. To, kteří by udělali cokoliv, aby vás viděli usmát se, a kteří vás milují bez podmínek.

V našem životě se objevují i lidé, kteří jsou nám někdy blíže než naše skutečná pokrevní rodina. Ti, na které se můžeme spolehnout, když jsme na dně. Ano, takových lidí se neobjevuje mnoho, ale vždyť stačí jen několik, se kterými se můžeme pobavit, poradit, svěřit se jim nebo je požádat o pomoc. Popravdě jich ani mnoho být nemůže, protože bychom se všem nemohli věnovat naplno.

Važme si lidí, které můžeme považovat za opravdovou rodinu bez ohledu na to, jestli mají stejné jméno nebo jsme spojeni krví. Budujme ​dlouhodobé a pevné vazby s lidmi, se kterými se cítíme dobře. Je naší svobodnou volbou, s kým budeme a nebudeme dlouhodobě trávit čas.