Je důležité dělat jiné lidi

Je důležité dělat jiné lidi šťastnými, ale ještě důležitější je začít vždy u sebe.

Spousta lidí se snaží dělat šťastnými ostatní okolo sebe, ale zapomněli na jednu věc – nejdříve se musíme naučit, jak být šťastní my sami.

Nemůžeme dělat šťastnými jiné lidi z pozice věčně nešťastného člověka. Zaměřme se na to, co bude dělat šťastnými nás. Smyslem života není, abychom se „rozkrájeli“ pro všechny ostatní. Žádné množství lásky druhých nepostačí k tomu, aby v nás naplnilo potřebu lásky, kterou si dokážeme dát sami. Začínejme vždy u sebe. Teprve pak můžeme rozdávat druhým.