Čas a lidé mají ten zvyk se vypařit

Čas a lidé mají ten zvyk se vypařit. Nauč se je ocenit, když jsou tady, abys nemusel litovat, až tady nebudou.

Občas nastane chvíle, kdy chceme vrátit čas. Nemůžeme se smířit s tím, že se situace změnila.

Jenže život je o změnách, není možné se vracet zpět, lidé prostě přicházejí a odcházejí z našeho života. Nelpěme na tom, co už je pryč, protože
v životě věci prostě nezůstávají stejné, a to ani v případě, že si to moc přejeme. Učme se přizpůsobovat změnám, které přicházejí. Čas plyne, nikdo ho nezastaví – stárneme, rosteme, měníme se.

Nečekejme na zítřek. Dejme vědět našim nejbližším, že jsou pro nás důležití. Dnes!