Chováš-li se úplně jinak než podle toho, co říkáš

Chováš-li se úplně jinak než podle toho, co říkáš, ničí důvěru si nezískáš.

Neměli bychom vypouštět z úst nic, o čem nejsme opravdu přesvědčeni a nedokážeme to skutečně podložit činy. Z dlouhodobého hlediska tím nezískáme. Lidé nám přestanou věřit a budou si držet odstup.

Neříkejme věci, které nemyslíme opravdu vážně, protože ostatní nám věří jen tehdy, když vědí, že se na naše slova mohou spolehnout. Blábolit umí dnes kde kdo, ale stát si za svým a dokázat to reálnými činy, to už umí jen člověk  s opravdovým charakterem.