Lepší je říci pravdu i za cenu slz

Lepší je říct pravdu i za cenu slz než lhát kvůli úsměvu.

Pravda může být někdy bolestivá, ale pro život našich blízkých je velmi důležitá. Zatajíme-li pravdu, může se vše nakonec obrátit proti nám.

Stejně se naši nejbližší dřív nebo později pravdu dozvědí, takže podle mě nemá smysl čekat na vhodnější moment. Čím více se sdělení odkládá, tím méně se nám do toho potom bude chtít. Ptejme se sami sebe: chtěli bychom my sami raději slyšet pravdu, nebo jen zastřenou lež? Život nám přináší situace, které není jednoduché zvládnout, a o to obtížnější je sdělit někomu nepotěšující informace. Pro vzájemné mezilidské vztahy je však upřímnost naprosto klíčovým prvkem.