Myšlenky, které si zvolíme, jsou nástrojem

Myšlenky, které si zvolíme, jsou nástrojem, kterým malujeme na plátno svého života. Louise L. Hay

Denně nám proběhne hlavou několik desítek tisíc myšlenek. Jsme zvyklí přemýšlet určitým způsobem o podobných věcech. Myšlenky se tedy velmi často opakují.

Jsou to malá semínka, která postupně každý den sázíme. Z některých vyroste plevel a z dalších nádherné rostliny. Každou myšlenku nepostřehneme a nezměníme. Můžeme ale změnit svůj pohled na svět, a tím se postupně změní to, co se nám objevuje v hlavě. Je podle nás svět přátelským místem? Jsou lidé laskaví a příjemní?