Nepřemýšlejte příliš. Jinak si vytvoříte problém

Nepřemýšlejte příliš. Jinak si vytvoříte problém, který tam původně vůbec nebyl.

Dostali jsme dar v podobě myšlení. Je to taková hračka, ale jen za předpokladu, že se ji naučíme používat ku prospěchu. Časté přemýšlení a analyzování nám může i uškodit, pokud se do něj ponoříme natolik, že si začneme vytvářet neexistující katastrofické scénáře.

Domněnky nám mohou zničit dobře fungující vztahy, práci i život. Jakmile si začneme nějaký scénář v hlavě vytvářet na základě nepodložených informací, snažme se proces co nejdříve zarazit. Mysl nám může skvěle sloužit, uvědomíme-li si, že ne vše, co z ní pochází, má hodnotu a je pravdivé.