Nesuďme lidi podle barvy pleti, vzhledu nebo vyznání

Nesuďme lidi podle barvy pleti, vzhledu nebo vyznání, protože pokud tak učiníme, nemusíme si všimnout,
kým opravdu jsou.

První dojem si vytváříme nejčastěji podle toho, co vidíme. Těžko se dá zabránit tomu, abychom si druhé hned někam zařadili. Ten dojem si nevytvoříme jen podle vzhledu či chování daného člověka, ale také podle našich vlastních názorů, myšlenek, předsudků a domněnek.

Snadno se tak můžeme spálit, protože ten člověk je úplně někým jiným, než se domníváme.

Lidi, které vůbec neznáme, nemůžeme posuzovat na základě toho, jak vypadají, protože tím nám pak uniká, že jsou to samostatné, unikátní bytosti. Nedělejme předčasné závěry. Dejme si šanci, abychom druhé skutečně poznali.