Přestaňme hrát tu celospolečenskou hru na nadřazenost a osobní důležitost

Přestaňme hrát tu celospolečenskou hru na nadřazenost a osobní důležitost.

doc. RNDr. Jan Novák CSc.

Žádný člověk není lepší ani důležitější než ostatní. Je jedno, kolik má škol, titulů, kurzů nebo jakou pozici ve firmě zastává. Díky pocitu určité osobní důležitosti přestáváme někdy být sami sebou a začínáme být hercem, který uvěřil myšlence o vyšším společenském postavení.

To je ale jen taková hra naší pýchy. Chovejme se vždy ke každému člověku jako k sobě rovnému. Celý svět se netočí jen kolem nás. Úžasným člověkem budeme, pokud přistoupíme ke všem ostatním bytostem s respektem a úctou.