Světlo nemůže existovat bez tmy

Světlo nemůže existovat bez tmy. Stejně tak nemůže existovat radost bez občasného smutku.

Nemusíme něco předstírat a tvářit se neustále jako sluníčka. Žijeme ve světě protikladů, kde jednu stranu mince nemůžeme oddělit od té druhé. Světlo nemůže existovat bez tmy. Teplo nemůže existovat bez chladu. A radosti ze života si budeme vážit pouze tehdy, přijde-li občasný smutek.

Prociťme období smutku naplno. Své emoce nemůžeme ututlat, ani by to nemělo být naším cílem. Vždyť potlačené emoce mohou mít negativní dopad na naše zdraví. Každý mrak jednou přejde a obloha se vyjasní. Ani období smutku netrvá věčně.