ŽIVOT JE jako OZVĚNA. CO ODEŠLEŠ, TO se ti taky VRÁTÍ ZPÁTKY

ŽIVOT JE jako OZVĚNA. CO ODEŠLEŠ, TO se ti taky VRÁTÍ ZPÁTKY.

Člověk, který okrádá nebo podvádí nějakým způsobem druhé, může získat jen z krátkodobého hlediska. V delším horizontu se mu to nějakým způsobem vrátí zpátky. My nikdy nevíme a nevidíme jak, proto se nám zdá, že je svět nespravedlivý. Nikdy ale neznáme celý příběh.

Pokud se ke každému člověku chováme s úctou a respektem, budeme potkávat převážně laskavé a hodné lidi. Naše činy, slova i myšlenky musí být v souladu. Odesílejme každý den do světa pouze to, co chceme dostávat zpátky.