Život je krátký, čas utíká rychle

Život je krátký, čas utíká rychle, a není možné ho vrátit nebo posunout, takže si užívej každý okamžik, který můžeš.

Jakýkoliv životní moment, který prožijeme, existuje jen jednou. Nikdy už se nebude ve stejné podobě opakovat. Zůstane nám pouze ve vzpomínce. Život je vytvořen z řady po sobě jdoucích momentů. Měli bychom si opravdu dát záležet na tom, abychom skutečně žili.

Soustřeďme se pevně na to, co zrovna děláme. Neodbíhejme v myšlenkách nikam jinam. Když budeme skutečně přítomni, naučíme se vychutnávat každý moment a každou jednotlivou činnost.