Nenaučíš-li se používat svou mysl, prožiješ většinu života ve tmě

Nenaučíš-li se používat svou mysl, prožiješ většinu života ve tmě. Petr Havránek

Používáme svou mysl automaticky. Hodně z toho, co nás napadne, říkáme nahlas. Všemu, co se nám honí hlavou, ale nemusíme věřit. V životě nás nejvíce nebrzdí lidé ani podmínky, ve kterých se nacházíme. Brzdí nás výmluvy, pochybnosti, domněnky, které vznikají v naší mysli. Ty nám dokáží zavařit a připravit nám peklo na zemi.

Všechny ty strachy a obavy vyplují na povrch, a dokud si neuvědomíme, že jim dáváme živnou půdu svou vírou v jejich opravdovost, budou růst a komplikovat nám život. Přestaňme věřit každé myšlence, která nás napadne. Myšlenky nejsou realita. Realitu z nich děláme my, protože věříme, že jsou skutečnost.