Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení

Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít. Albert Einstein

Pokud používáme převážně rozum a jen minimálně srdce, vytváříme to, co je prospěšné pro nás, ale už méně pro ostatní. Mnoho lidí se snaží obohatit na úkor druhých. Peníze jsou skvělá věc, ale měli bychom se naučit získávat je tím, že ostatním pomůžeme k lepšímu životu, nikoliv naopak. Všichni jsme na jedné lodi a nemůžeme se vzájemně oddělovat od celku. Podvést jiného člověka znamená podvést sám sebe.

Začněme u sebe a začněme tím, že naše konání bude prospěšné lidem, zvířatům, planetě. To je nový způsob myšlení, o kterém – dle mého názoru – mluvil Albert Einstein.