Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina

Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina. Chalíl Džibrán

Pěkně jsme planetu rozparcelovali, jakoby nám patřila. Existují nejen hranice států, ale i jednotlivých pozemků. Přitom nikdo z nás nebyl tím úplně prvním vlastníkem, tím je sama země. Díky tomu ohraničování jsme zavedli pojem naše země a cizí země, našinec a cizinec. Místo jednoty z toho všeho vzniklo oddělení. Více si vážíme Čechů než Číňanů. Mně tohle škatulkování nevyhovuje. Vždyť záleží přece na tom, jaký ten člověk je, a nikoliv odkud přesně pochází.

Laskavost a láska se nachází po celém světě, každý národ a každé náboženství je má. My neovlivníme, na kterém místě se narodíme, ale ovlivníme to, zda budeme laskavým člověkem bez předsudků.