Důvod, proč něco vypadá nedosažitelně

Důvod, proč něco vypadá nedosažitelně, je v tom, že se o to pravděpodobně nikdo nepokusil, nebo možná pokusil, ale cíle nedosáhl. To však neznamená, že by cíl byl nerealizovatelný.