I když jeden strom spadne, nemá to žádný

I když jeden strom spadne, nemá to žádný vliv na celý les. Chen Shui-bian

Události v našich životech můžeme přirovnat ke stromům v lese. Když se nám něco stane, vnímáme to často jako zásadní věc, ale ve skutečnosti se jedná jen o jeden spadlý strom v lese.

V momentě, kdy padneme úplně k zemi, ztrácíme dostatečný rozhled. Soustředíme se pouze na ten jeden problém a přestaneme vnímat všechna ta požehnání okolo, která nám jinak dodávají životní energii. Málokterý moment v našem životě je natolik zásadní, že by dokázal zbořit větší část našeho „lesa“. Snažme se vždy z každé životní události něčemu naučit.