Jediný rozdíl mezi dobrým a špatným dnem

Jediný rozdíl mezi dobrým a špatným dnem je náš postoj.

My jsme ti, kdo rozhoduje, zda je den špatný nebo dobrý. Den je ve skutečnosti plný neutrálních událostí a my určujeme, kterou budeme vnímat negativně a kterou pozitivně. Někdy jsou to tvrdé lekce v podobě úmrtí, nemocí, vyhazovů, bankrotů, ale všímejme si, jak na ty situace reagujeme.

Hodnocení a posuzování situací je pouze naučené. Trénujme své reakce, nebo spíše nereakce, a nehodnocení situací. Čím více budeme trénovat, tím lépe budeme potom zvládat i situace zdánlivě obtížnější. Vždy si pamatujme, že naše reakce jsou jen naučené.