Kdo jde vstříc slunci, nechává stín

Kdo jde vstříc slunci, nechává stín za sebou.

Opakovaně necháváme sami sebe trpět tím, že se bojíme něčeho, co se ani nestane. Většina obav a strachů, které máme v hlavě, se nikdy nevyplní. Jsou to jen myšlenky, nemají s realitou skoro nic společného. Proč si takto zbytečně škodíme a komplikujeme život? Vždyť nám kvůli tomu utíká spousta příležitostí a krásných chvil. Svou hlavu zaplňujeme něčím, co vlastně nechceme.

Sledujme více svou mysl a nenechme v ní rozvíjet nereálné obavy a strachy(stíny). Věnujme se dnešku, protože zítřek, ten bude mít své vlastní starosti k řešení.