Mnoho problémů by zmizelo, kdyby se lidé naučili

Mnoho problémů by zmizelo, kdybychom se naučili mluvit jeden s druhým, místo toho, abychom mluvili jeden o druhém.

Velký počet nedorozumění a hádek vzniká z toho, že mluvíme o druhém člověku bez jeho přítomnosti.

Často díky tomu vznikají naprosto zbytečné pomluvy a fámy. Někdo něco řekne a už se to šíří jako lavina. Mějme úctu ke každému člověku, a pokud si o něm potřebujeme něco ujasnit, udělejme to opravdu s ním a nejlépe mezi čtyřma očima.

Pomlouvat někoho za jeho zády je zbabělost, protože daná osoba se nemá šanci nijak bránit ani obhájit. Nemluvme o druhých za jejich zády,
a pokud už o nich mluvíme bez jejich přítomnosti, mluvme o jejich přednostech.