Nauč se poslouchat. Příležitost často klepe na dveře velmi jemně

Nauč se poslouchat. Příležitost často klepe na dveře velmi jemně.

Každý den můžeme narazit na nějakou zajímavou příležitost. Může se týkat podnikání nebo třeba navázání nového vztahu. My ji ale velmi často nevědomě přehlížíme, protože jsme příliš zatíženi množstvím vlastních myšlenek.

Naučit se naslouchat znamená, že ztišíme svůj vlastní vnitřní monolog a začneme opravdu vnímat, co se okolo děje. Každý moment je šancí, jak se něco naučit, s někým setkat, něco objevit a někam se posunout. Buďme více vnímaví v každodenních běžných situacích a možná i sami sebe překvapíme, kolik najednou uvidíme možností a příležitostí.