Nenech někoho, kdo se vzdal svých snů

Nenech někoho, kdo se vzdal svých snů, rozmlouvat ti ty tvoje.

Vydáme-li se za svými sny, objeví se různí pochybovači. Budou nám tvrdit, že to nemůže jít a proč je to špatný nápad. Případně nám budou říkat, abychom raději zůstali nohama na zemi. Oni ale většinou nevědí, proč chceme dělat to, co chceme. Nevědí ani je-li něco možné. Na základě svých zkušeností nás chtějí chránit od selhání. Myslí to dobře, ale dávejme si pozor, abychom se díky nim nevzdali svých snů.

Kdyby všichni naslouchali jen názorům z okolí, nebylo by žádných vynálezů a lidského pokroku, protože velká část společnosti je spíše skeptická a pochybovačná.