Projevem síly není jen schopnost vytrvat, je to i umění začít znovu jinde

Projevem síly není jen schopnost vytrvat, je to i umění začít znovu jinde.

Nastanou životní momenty, kdy nám samotná vytrvalost nepřinese ovoce, protože ji využíváme na místě, kde už bychom neměli investovat čas. Nedá se říct, jak dlouho je správné vytrvat a vkládat své úsilí na stejné místo. To se musíme naučit rozeznat sami. Nikdo jiný nám nemůže sdělit, že už je ten správný moment.

Pokud však máme vnitřní pocit, že už investujeme své síly velmi dlouho, a nic se nám nevrací, nebo dokonce dostáváme zpět méně než v minulosti, je ke zvážení, zda nyní není ten správný moment začít opravdu investovat jinde.