S pozitivním, optimistickým a vstřícným postojem

S pozitivním, optimistickým a vstřícným postojem může člověk vydělat víc peněz, získat více uznání a být úspěšnější než negativní, pesimistický člověk neschopný spolupráce, jehož vědomosti jsou třeba daleko vyšší. David J. Schwartz