Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit

Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.

Jakmile se někdo bude tvářit jako člověk, který ví lépe než my, jak máme žít, buďme na pozoru. My jsme si sem přišli pro své vlastní zkušenosti a nikdo jiný za nás život neodžije. Nemůže nám tedy říkat, co bychom měli dělat a kým bychom měli být.

Když nás bude někdo celý život chránit, budeme jen přežívat v něčím stínu. Už dávno nejsme děti, musíme se naučit zodpovídat za svůj život a za svá vlastní rozhodnutí. Každá zkušenost, ať už pozitivní nebo negativní, slouží k našemu rozvoji. Vyslechněme si ostatní, ale nenechme se neustále vodit za ručičku.