Uvědomte si, že pokud PROTI někomu

Uvědomte si, že pokud PROTI někomu či něčemu BOJUJETE, posíláte tím směrem svou energii a tím to jen posilujete. Místo boje proti válce se raději přičiňte za mír.