Život je jako stavebnice. Často stačí odebrat

Život je jako stavebnice. Často stačí odebrat jen jednu kostičku a vše, co jsme stavěli se nám zhroutí. Až později ale často pochopíme, že to zhroucení byla vlastně šance postavit něco ještě krásnějšího.

Obrázky: Pixabay