Obchodní podmínky

Zakoupením předplatného či jiných produktů na stránce kazdydenscitatem.cz potvrzuje uživatel i poskytovatel Petr Havránek svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem produktů je:
Petr Havránek

FALMARI s.r.o.
Rajmonova 1193/3
18200 Praha 8
IČ:     28451074
DIČ: CZ28451074

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila produkt na stránce Každý den s citátem.

1. Obecné podmínky
1.1 Produkty poskytuje společnost FALMARI s.r.o.
1.2 Zájemce, který si zakoupí produkt, se nazývá uživatel.
1.3 Objednávka produktu je závazná. Po objednání bude uživateli vystaven daňový doklad se splatností 5 dní. Po jeho uhrazení bude uživateli poskytnut ebook nebo Předplatné Každý den s citátem – Myšlenka v kapse, dle zvolené položky.
1.4 Předplatné – Myšlenka v kapse je platné po dobu zvolenou zákazníkem na prodejní stránce. Pokud uživatel nezaplatí fakturu do 14 dní od jejího vystavení, vyhrazuje si poskytovatel právo neumožnit tomuto uživateli odebírat Předplatné – Myšlenka v kapse.
1.5 Před vypršením platnosti licence bude zákazníkovi nabídnuto prodloužení na další období. Pokud uživatel o prodloužení neprojeví zájem, vyhrazuje si poskytovatel právo neumožnit tomuto uživateli odebírat následné Předplatné – Myšlenka v kapse.

2. Práva a povinnosti uživatele
2.1 Uživatel může požádat o ukončení platnosti jeho licence kdykoliv během její platnosti. Pokud tak učiní do 30 dnů od uhrazení, má nárok na vrácení celé uhrazené částky. Pokud tak učiní, bude zasílání Předplatné – Myšlenka v kapse na jeho email ukončeno.
2.2 Uživatel nesmí dále používat obsah předplacených emailů bez vědomí jejího autora nebo je využívat k propagaci kampaní a produktů, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo dobrými mravy.
2.3 Uživatel Předplatné – Myšlenka v kapse nesmí poškozovat dobré jméno poskytovatele.
2.4 Uživatel má právo bez udání důvodu do 30 dnů od započetí zasílání zažádat emailem o zrušení Předplatné – Myšlenka v kapse a vrácení peněz. Totéž se týká i zakoupených ebooků.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou používáním produktů Každý den s citátem.
3.2 Poskytovatel se zavazuje při zakoupení Předplatné – Myšlenka v kapse zasílat uživateli každý den jeden email s Myšlenkou.
3.4 Poskytovatel garantuje v případě technických problémů minimální 90% zasílání, což odpovídá 330 emailům ročně.
3.5 Pokud by došlo k ukončení provozování Předplatné – Myšlenka v kapse ze strany poskytovatele, bude uživateli umožněno vrácení peněz v plné výši.
3.6 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

4. Ceny
4.1 Cena Předplatného – Myšlenka v kapse je uvedena na stránce Předplatné a může být kdykoliv změněna. Společnost FALMARI s.r.o. není plátcem DPH. V rámci této ceny obdrží uživatel právo dostávat každodenně jeden email s Myšlenkou v kapse.

4.2 Ceny ebooků najdete přímo na jimi vytvořené prodejní stránce. Tyto ceny se mohou průběžně měnit.

5. Ochrana osobních údajů
5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Uživatelé, kteří si objednali Předplatné – Myšlenka v kapse, souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci Každý den s citátem, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele.