Anglické citáty o přátelství s překladem: Slova oslavující pouto mezi přáteli

Anglické citáty o přátelství s překladem: Slova oslavující pouto mezi přáteli

Vítejte! Připravte se na inspiraci a radost, které přináší přátelství prostřednictvím našeho článku o anglických citátech o přátelství s překladem do češtiny. Připraveni ponořit se do slov oslavujících pouto mezi přáteli? Pak neváhejte a pokračujte ve čtení!
Jak si udržet hluboké a trvalé přátelství

Jak si udržet hluboké a trvalé přátelství

Anglické citáty o přátelství mohou být skvělým zdrojem inspirace pro udržení hlubokého a trvalého přátelství. Zde je několik vybraných citátů o přátelství s jejich překladem do češtiny:

 • „A true friend is the greatest of all blessings.“ – Skutečný přítel je tím největším ze všech požehnání.
 • „Friendship is born at that moment when one person says to another, ‚What! You too? I thought I was the only one.'“ – Přátelství vzniká v okamžiku, kdy jedna osoba řekne druhé: ‚Co! I ty? Myslel jsem, že jsem jediný.‘
 • „A friend is someone who knows all about you and still loves you.“ – Přítel je ten, kdo o tobě ví vše a přesto tě miluje.

Odhodlání a podpora ve vztazích mezi přáteli

Odhodlání a podpora ve vztazích mezi přáteli

Anglické citáty o přátelství s překladem mohou být skvělým způsobem, jak vyjádřit své odhodlání a podporu ve vztazích s přáteli. Tyto slova oslavující pouto mezi přáteli mohou být inspirativní a povzbuzující ve chvílích, kdy potřebujete podporu nebo povzbuzení.

Mezi oblíbené citáty o přátelství patří například: „True friends are never apart, maybe in distance but never in heart.“ (Skuteční přátelé nikdy nejsou odděleni, možná na dálku, ale nikdy v srdci.) Tento citát může být užitečným připomenutím, že přátelství překonává vzdálenost a zůstává silné.

Dalším skvělým citátem o přátelství je: „A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow.“ (Přítel je ten, který vás zná takové, jací jste, rozumí tomu, kde jste byli, přijímá to, čím jste se stali, a přesto vás jemně nechává růst.) Tento citát zdůrazňuje důležitost porozumění, přijetí a růstu ve vztazích s přáteli.

Přátelství jako zrcadlo naší osobnosti a hodnot

Přátelství jako zrcadlo naší osobnosti a hodnot

Je mnoho citátů a slov, která oslavují sílu a důležitost přátelství v životě každého člověka. Přátelství nám nejen poskytuje podporu a porozumění, ale také nám pomáhá poznat sami sebe a náš vlastní charakter. V anglické literatuře lze nalézt mnoho inspirativních citátů o přátelství, které zdůrazňují významné role, kterou hrají naše přátelské vztahy v našem životě.

Níže najdete několik citátů o přátelství v originálním anglickém znění s jejich českým překladem:

 • „A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.“

  – Skutečný přítel je ten, kdo přijde, když zbytek světa odchází.

 • „Friendship is born at that moment when one person says to another: What! You too? I thought I was the only one.“

  – Přátelství vzniká v okamžiku, kdy jedna osoba řekne druhé: Co! Ty také? Myslel jsem, že jsem jediný.

 • „The only way to have a friend is to be one.“

  – Jediný způsob, jak mít přítele, je být přítelem.

Sdílené vzpomínky a společné zážitky jako pilíře pevných vztahů

Sdílené vzpomínky a společné zážitky jako pilíře pevných vztahů

Vztahy s přáteli jsou jednou z nejcennějších věcí, které si můžeme ve svém životě vytvořit. Anglické citáty o přátelství nám dokonale připomenou, jak důležitá je tato pouta pro naše štěstí a duševní zdraví. Podívejme se na několik inspirativních slov, která oslavují pevné vztahy mezi přáteli.

Věty plné lásky, důvěry a solidarity nadčasových autorů nám ukazují, že přátelství je opravdu klíčem k naplněnému a šťastnému životu. Zde je pár citátů, které vám možná zahřejí srdce a připomenou vám důležitost sdílených vzpomínek a společných zážitků:

 • „True friendship comes when the silence between two people is comfortable.“ – David Tyson
 • „A friend is someone who knows all about you and still loves you.“ – Elbert Hubbard
 • „Friendship is born at that moment when one person says to another: ‚What! You too? I thought I was the only one.'“ – C.S. Lewis

Závěr

Doufáme, že vám tyto anglické citáty o přátelství přinesly inspiraci a radost. Pamatujte, že přátelství je jednou z nejcennějších věcí, které můžeme mít v životě. Ať vás vždy obklopuje láska, podpora a smích vašich nejbližších přátel. Děkujeme, že jste si přečetli náš článek!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *