Anglické citáty s překladem o lásce – láska v obou jazycích

Anglické citáty s překladem o lásce – láska v obou jazycích

Milujete citáty o lásky tak jako my? V tom případě tohle je článek pro vás! Dnes se podíváme na anglické citáty o lásce, které jsme pro vás přeložili do češtiny. Tak se pohodlně usaďte a připravte se na dávku inspirace a lásky v obou jazycích.
Anglické citáty o lásce pro inspiraci

Anglické citáty o lásce pro inspiraci

Pro lásku neexistují žádná pravidla a slova jí často nedokážou vyjádřit všechnu její krásu a sílu. Proto jsme pro vás připravili výběr anglických citátů o lásce, které vám s překladem pomohou lépe porozumět tomuto silnému citu.

Zde je několik inspirativních citátů:

 • „Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.“
  Láska se skládá z jednoho duše obývajícího dvě těla.
 • „The best thing to hold onto in life is each other.“
  Nejlepší věcí, kterou můžete ve svém životě držet, je jeden druhého.
 • „You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.“
  Víte, že jste zamilovaní, když nemůžete usnout, protože realita je konečně lepší než vaše sny.

Anglicky Překlad
Love is just a word until someone comes along and gives it meaning. Láska je jen slovo, dokud někdo nepřijde a nedá mu význam.
You don’t love someone for their looks, or their clothes, or for their fancy car, but because they sing a song only you can hear. Nemilujete někoho kvůli jeho vzhledu, oblečení nebo kvůli jeho luxusnímu autu, ale protože zpívá píseň, kterou slyšíte jen vy.

Citáty o lásce ve dvojím jazyce

Citáty o lásce ve dvojím jazyce

Víte, láska je jedním z nejsilnějších emocí, které nás spojují jako lidské bytosti. Je to univerzální jazyk, který může být vyjádřen mnoha různými slovy. Zde je sbírka anglických citátů o lásce s překladem do češtiny, která nám připomíná, jak krásné a silné může být spojení mezi lidmi:

 • „Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.“ – Aristoteles – „Láska je složena z jedné duše obývající dvě těla.“
 • „Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.“ – Lao Tzu – „Být hluboce milován někým ti dává sílu, zatímco milovat někoho hluboce ti dává odvahu.“
 • „The best love is the kind that awakens the soul and makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds.“ – Nicholas Sparks – „Ta nejlepší láska je ta, která probouzí naši duši a nutí nás toužit po více, ta, která rozdělává oheň v našich srdcích a přináší klid našim mysli.“

Různé aspekty vyjádření lásky v angličtině a češtině

Různé aspekty vyjádření lásky v angličtině a češtině

V anglické literatuře a kultuře je láska častým tématem, které se prolíná skrze básně, písně a citáty. V angličtině existuje mnoho krásných citátů o lásce, které oslavují různé aspekty tohoto silného a univerzálního pocitu. Některé z těchto citátů mohou být inspirované romantickými pocity, zatímco jiné se zaměřují na lásku k rodině nebo přátelství.

V češtině existuje také bohatá tradice vyjádření lásky skrze poezii, literaturu a moudra. České citáty o lásce mohou být stejně inspirativní a emotivní jako ty v angličtině, ačkoliv se mohou lišit ve svém výrazu pomocí jazykových nuancí a kulturálních prvků. Srovnání anglických a českých citátů o lásce může být zajímavým způsobem, jak prozkoumat různé způsoby, jak tento výjimečný pocit vyjádřit a sdílet s ostatními.

Pro milovníky jazyků a literatury může být porovnání anglických a českých citátů o lásce fascinujícím dobrodružstvím, které nám pomáhá hlouběji porozumět různým kulturám a jejich emocionálním projevům. Bez ohledu na to, zda se jedná o Shakespeara, Kafku nebo současné autory, láska je téma, které spojuje lidi napříč časem a prostorom a inspiruje je k nejhlubším pohnutkám a zážitkům.

Jak najít citáty o lásce, které vás osloví

Jak najít citáty o lásce, které vás osloví

Pro milovníky citátů o lásce, kteří chtějí najít inspiraci v anglickém jazyce, jsme připravili výběr emocionálních výroků, které vás určitě osloví. Zde je několik vybraných citátů s překladem do češtiny:

 • „Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.“
  „Láska se skládá z jedné duše, která obývá dvě těla.“
 • „The greatest happiness you can have is knowing that you do not necessarily require happiness.“
  „Největší štěstí, které můžete mít, spočívá v tom, že nejste nezbytně závislí na štěstí.“
 • „To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything.“
  „Milovat je nic. Být milován je něco. Ale milovat a být milován, to je všechno.“

Anglicky Česky
Love is patient, love is kind. Láska je trpělivá, láska je laskavá.
I have found the one whom my soul loves. Nalezl jsem toho, jejž má má duše ráda.
Love is not to be purchased, and affection has no price. Láska není na prodej, a náklonnost nemá cenu.

Srovnání emocionálního dojmu v anglických a českých citátech

Srovnání emocionálního dojmu v anglických a českých citátech

V této části se zaměříme na o lásce. Překvapivě se může zdát, jak jazyk ovlivňuje vnímání a interpretaci citátů týkajících se lásky. Níže najdete několik citátů v obou jazycích a jejich překlady, abychom mohli porovnat jejich emocionální náboj.

Anglické citáty:

 • „Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.“ – Aristotle
 • „In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.“ – Maya Angelou
 • „I have waited for this opportunity for more than half a century, to repeat to you once again my vow of eternal fidelity and everlasting love.“ – Gabriel Garcia Marquez

České citáty:

 • „Láska je jako těžká nemoc, která stává se však už po jednom pohledu.“ – Rainer Maria Rilke
 • „Bez lásky se nedá žít, neboť je to plamen, jenž nadále zahřeje a rozžehne srdce.“ – Johann Wolfgang von Goethe
 • „Láska je jako kouzelná bylina, která roste v srdci a kvete v duši.“ – František Halas

Po porovnání anglických a českých citátů o lásce je zajímavé vidět, jak každý jazyk dokáže vyjádřit stejný emocionální dojem různými slovy, avšak s podobnou intenzitou. Láska je univerzální jazyk a tyto citáty to dokonale ilustrují.

Tipy na použití anglických citátů o lásce ve vašem každodenním životě

Tipy na použití anglických citátů o lásce ve vašem každodenním životě

Jsou to malé úryvky, které dokáží vyjádřit velkou sílu lásky – anglické citáty o lásce. Můžete si je nechat inspirovat a aplikovat do svého každodenního života. Zde je pár tipů, jak je použít ve vašem každodenním životě:

 • Vytvořte si inspirační citát jako motivaci na pracovní stole. Každý den, když se podíváte na něj, vám připomenou, jak moc je důležitá láska ve vašem životě.
 • Použijte citáty jako nápovědu pro překonání obtížných situací. Když se ocitnete v konfliktu nebo problému, může vám citát o lásce poskytnout perspektivu a odvahu.
 • Sdílejte citáty s vašimi blízkými. Posílíte tím vaše vztahy a připomenete si, jak důležitá je láska v našich životech.

Závěr

Doufáme, že vám tyto anglické citáty s překladem o lásce dodaly inspiraci a možnost vnímat krásu tohoto univerzálního pocitu v obou jazycích. Ať už jste milovníkem jazyků, nebo jen hledáte nové způsoby, jak vyjádřit svoje city, láska je jazykem, který nás spojuje a naplňuje naše srdce. Buďte odvážní a nebojte se milovat s plným srdcem. Spojte své dvoujazyčné schopnosti s láskou a uvidíte, jak se váš svět rozjasní a naplní láskou. Ať vám tento článek přinesl radost a možnost objevení nových slov a citátů, které budou inspirovat váš vlastní výraz lásky. Děkujeme, že jste s námi byli!

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *